"MIMMI"

                                                                 MILLGROVE´S MICHELLE 

                                                                              2007 - 2019

                                                        (SECH Allright Big Game - Millgrove´s Maggie Mae)

                                                   Mimmi var vår första noffe och stamtik för min uppfödning.

          

 

                                                        

                                                        

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                           

                                                      

 

  Mimmis första valpkull; April Star's James Bond, April Star's Jesse James, April Star's Jolly Roger.

  Mimmis andra valpkull; April Star's Lovely Lad, April Star's Little Sweet Lady, April Star's Lucky Luke, April Star's Lucky Love.

  Mimmis tredje kull; April Star's Nikolina.

  Mimmis fjärde och sista kull; April Star's Oliver Twist, April Star's Orange Blossom, April Star's Oh Happy Daysy.